BORSBEEK

START

 
BURGERS VOOR BORSBEEK

WE HOOPTEN OP

 
0

U GAF ER ONS MEER DAN

 
0

HANDTEKENINGEN

 

DE BORSBEKENAREN ONDERTEKENDEN MASSAAL DE PETITIE WAARMEE EEN VOLKSRAADPLEGING WERD GEËIST.

DAT IS RUIM EEN DERDE VAN DE KIESGERECHTIGDEN !

 

EN DAN ZIJN ER NOG VEEL BORSBEKENAREN DIE WE MET ONS KLEINE TEAM HELAAS NIET HEBBEN KUNNEN BEZOEKEN !

 

BEDANKT BORSBEEKSE BURGERS !

 

Wordt de fusie met Antwerpen de teloorgang van ons dorp ?

Hebben de Borsbekenaren nog wel inspraak in de toekomst van hun dorp of worden dergelijke belangrijke beslissingen  over onze hoofden heen genomen ?

De inwoners van Borsbeek gaven een oorverdovend signaal aan hun gemeentebestuur door massaal de petitie voor een volksraadpleging te ondertekenen.

Dank zij u komt de gevraagde volksraadpleging er op 24 september 2023 en de definitieve beslissing van het gemeentebestuur valt binnen:

 

STEUN ONS !

Burgers voor Borsbeek is volledig onafhankelijk van eender welke politieke strekking. Alleen zo kunnen we spreken in naam van alle Borsbekenaren.

Dat is een bewuste keuze !

Die keuze heeft natuurlijk ook zijn nadelen.  Alle kosten van ons burgerinitiatief moeten uit eigen zak betaald worden en dat heeft zo zijn beperkingen.

De middelen van het gemeentebestuur en van de stad Antwerpen zijn daarentegen haast onbeperkt.

Daarom kunnen we niet anders dan uw steun vragen.

Elke gift, hoe klein ook, kan het verschil maken om van onze actie een succes te maken.

Die giften worden enkel gebruikt voor de aankoop van materiaal dat we nodig hebben voor ons burgerinitiatief zoals drukwerk, spandoeken en ander promotiemateriaal.

Iedereen die ons financieel wil steunen kan een bedrag naar keuze overmaken op rekening Nr. :

  BE97 7331 0604 2349

(KBC) op naam van Jos Spaepen.

 

Wie of wat zijn we ?

 

Burgers voor Borsbeek is geen politieke partij maar een burgervereniging van geëngageerde inwoners van Borsbeek die bezorgd zijn over de toekomst van ons dorp.


Het is heel belangrijk dat we ons los van politieke partijen opstellen zodat we als spreekbuis voor alle inwoners kunnen optreden. Het gaat immers over ons aller toekomst en niet over politieke belangen !


Iedereen is van harte welkom bij ons initiatief !

 

Stuur ons een berichtje

 

  VOLG ONS OP FACEBOOK

   

  V.U. – Jos Spaepen – L. Huybrechtsstraat 25 – 2150 Borsbeek

   
   Ga naar de inhoud