BORSBEEK

TIJDLIJN

 

Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen sinds het begin van de fusieperikelen.

 
4 oktober 2018
Het verkiezingsdebat op ATV
Het verkiezingsdebat op ATV

Dis Van Berckelaer

Dis Van Berckelaer (IEDEREEN BORSBEEK):

“Een fusie met de stad Antwerpen ? Over mijn lijk !”

 
4 oktober 2018
Het verkiezingsdebat op ATV
Het verkiezingsdebat op ATV

Walter Kiebooms (NVA):

“Een fusie met de stad Antwerpen is niet aan de orde, we willen niet het zoveelste district zijn !”

 
14 oktober 2018
Gemeenteraadsverkiezingen
De verkiezingen

Met zoveel beloftes op zak mag de kiezer er gerust op zijn. Een fusie met Antwerpen komt er zeker niet!

Vol vertrouwen gaat de Borsbekenaar naar het stemhokje...

IEDEREEN BORSBEEK en NVA zijn de grote overwinnaars.

Bekijk de verkiezingsuitslag

 
21 januari 2019
Het bestuursakkoord !
Een coalitie van IEDEREEN BORSBEEK en NVA gaat van start !

IEDEREEN BORSBEEK en NVA vormens samen een coalitie en schrijven  hun bestuursakkoord :

Het bestuursakkoord bevat de belangrijkste doelstellingen voor de legislatuur 2019-2025 en is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen de meerderheidspartijen N-VA en Iedereen Borsbeek.

Dis Van Berckelaer wordt de nieuwe burgemeester.

Daarin leest men deze krasse woorden:

"EEN FUSIE MET ANTWERPEN IS UITGESLOTEN"

Lees: Bestuursakkoord 2019 - 2025 (pdf)  (Pagina 6 item 10.3)

 
16 december 2021
Gemeentebestuur Borsbeek
maakt een bocht van 180°
Het gemeentebestuur van Borsbeek gaat bij Antwerpen aankloppen...

Een delegatie van het gemeentebestuur van Borsbeek gaat in alle stilte bij Antwerpen vragen of ze geïnteresseerd zijn in een fusie...

Een bocht van 180° tegenover hun beloftes tijdens de verkiezingen.

De Borsbekenaren weten van niets, aan hen wordt niets gevraagd.

 
17 januari 2022
Een eerste flyer wordt in je bus gestoken
Te Koop: Dorp naast de stad

Jos Spaepen, vrijwilliger bij onze eigen brandweer, verneemt in de wandelgangen dat er iets belangrijk aan de hand is.

Hij neemt het initiatief van de niets vermoedende burgers te informeren en start met het bussen van een eerste flyer met als titel : "TE KOOP:  DORP NAAST DE STAD" waarin voor het eerst een mogelijke fusie met de stad Antwerpen wordt aankondigt.

Nadien zullen er nog een tweede en derde flyer volgen. 

 
28 januari 2022
De persconferentie
Een onverwachte persconferentie !

In der haast wordt een persconferentie bijeengeroepen in aanwezigheid van Bart De Wever, Dis Van Berckelaer en Ken Casier.

Dat de geheime onderhandelingen zouden uitlekken hadden ze niet verwacht.

Bekijk hier het verslag van de persconferentie

 
8 februari 2022
Er komt een tweede flyer in je bus
Als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen

De Borsbeekse burgers ontvangen een 2e flyer: "ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT, BOER PAS OP UW KIPPEN".

 
21 februari 2022
Principiële goedkeuring
Startschot van de fusie

Antwerpen en Borsbeek geven het formele startschot voor een fusie op 1 januari 2025. Beide gemeenteraden hechten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de gemeenten.

 
28 februari 2022
Daar is de derde flyer !
Veel beloven en weinig geven doet...

De Borsbekenaren ontvangen een 3e flyer: "VEEL BELOVEN EN WEINIG GEVEN DOET..."

Jos Spaepen doet in deze flyer een oproep voor het oprichten van een actiegroep of een burgerbeweging.

 
18 maart 2022
De burgers komen in actie
"Burgers voor Borsbeek" wordt opgericht

Een aantal Borsbekenaren komt bijeen. De opkomst is verrassend groot en de bezorgdheid over de toekomst van ons dorp is algemeen.

Er wordt beslist van een burgerbeweging op te richten met de naam 'Burgers voor Borsbeek' .

Geld is er niet dus alles moet uit eigen zak betaald worden...

Het echte werk begint:

 • een logo wordt ontworpen
 • er worden posters gedrukt
 • een Facebookgroep wordt aangemaakt
 • een website verschijnt op het internet
 • de voorbereidingen voor de petitie worden gestart
 
30 april 2022
Openbaarheid van bestuur
Eerste verzoek
Openbaarheid van bestuur (1)

Omdat elke burger het fundamentele recht heeft van te weten wat er door de overheid wordt ondernomen stuurt 'Burgers voor Borsbeek' een eerste vraag om inzage in het kader van "openbaarheid van bestuur" te krijgen.

We zijn heel benieuwd naar een aantal zaken zoals:

 • het agenda en de momenten van de vergaderingen waarop de geplande fusie werd besproken
 • de notulen van die vergaderingen
 • de documenten die voorgelegd werden aan het college
 
4 mei 2022
Eerste infomoment
Tirolerhof

Het gemeentebestuur tracht de burgers alsnog te overtuigen dat een fusie met de stad Antwerpen de enige en beste oplossing is. Er worden een aantal infomomenten gepland waarvan het eerste plaatsvindt in het Tirolerhof.

'Burgers voor Borsbeek' is daar natuurlijk ook aanwezig.

Deze gelegenheid is meteen ook de officiële start van de petitie.

 
14 mei 2022
Tweede en derde infomoment
Watertorenplein en Floris Primspark

Ook op deze twee infomomenten is 'Burgers voor Borsbeek' paraat om de Borsbekenaren te informeren en naar hun bezorgdheid te luisteren.

 
19 mei 2022
Vierde infomoment
Periscoop

In de voortuin van het schooltje 'de Periscoop' wordt een vierde infomoment georganiseerd. Uiteraard zijn we daar ook aanwezig.

Opvallend is wel dat bij elk infomoment het merendeel van de bezoekers de petitie overtuigend steunt en ondertekent!

 
24 mei 2022
Openbaarheid van bestuur
Geweigerd !
Antwoord op het verzoek van 30 april 2022

Het gemeentebestuur is van mening dat de informele besprekingen in verband met de geplande fusie niet onder openbaarheid van bestuur vallen en weigert informatie te geven. Dat is onterecht zo blijkt.

'Burgers voor Borsbeek' zal daar tegen in beroep gaan.

 
24 mei 2022
Fake News !
Antwerpen leent 3.500.000,- Euro aan Borsbeek... Of toch niet ?

Dezelfde dag nog verschijnt een vreemd artikel in de krant. Ook ATV maakt er melding van in de nieuwsberichten.

De stad Antwerpen geeft een lening van 3,5 miljoen Euro aan Borsbeek als ondersteuning voor de Borsbeekse scholen.

Het zal later "Fake News" blijken te zijn...

Lees:  Antwerpen leent geld voor Borsbeekse scholen

 
31 mei 2022
Openbaarheid van bestuur
Tweede verzoek
Openbaarheid van bestuur (2)

'Burgers voor Borsbeek' stuurt een tweede vraag om inzage in het kader van "openbaarheid van bestuur" te krijgen.

De vragen gaan over:

 • de inhoud van de gesprekken tussen het gemeentebestuur van Borsbeek en het bestuur van de stad Antwerpen
 • het dossier over de besprekingen aangaande de scholen in Borsbeek
 • dossier AG Vespa (Vastgoed En StadsProjecten voor Antwerpen)
 
6 juni 2022
Jaarmarkt
Jaarmarkt Borsbeek

Op de jaarmarkt mocht 'Burgers voor Borsbeek' natuurlijk niet ontbreken. We hebben een stand aan de Jozef Reusenslei. Honderden Borsbekenaren ondertekenden onze petitie.

 
7 juni 2022
Openbaarheid van bestuur
Onmogelijk !
Professioneel bestuur ?

Het gemeentebestuur antwoordt dat ze geen documenten ter beschikking kan stellen:  Ze bestaan gewoon niet!

Is dat niet spijtig?

Zo bestuur je een gemeente op de meest professionele manier toch...

 
14 juni 2022
Het grote debat
Een stap vooruit

Het gemeentebestuur organiseert een debat in de Sint-Jan-Berchmanskerk (Tirolerhof) waar de aanwezigen ook vragen kunnen stellen. Dat is zeker een stap in de goede richting.

Burgers voor Borsbeek kan actief deelnemen maar van de zijde van het gemeentebestuur wordt er eigenlijk nogal  weinig concrete informatie verstrekt.

 
26 juni 2022
Geen vierde flyer maar een brief !
Een brief aan de burgers

Voor de vierde keer worden alle Borsbeekse brievenbussen nog eens bezocht.

'Burgers voor Borsbeek' verspreidt een brief aan de Borsbekenaren.

Daarin wordt de burger geïnformeerd over de burgerbeweging en wordt opgeroepen de petitie te steunen en ze mee te ondertekenen.

 
14 juli 2022
Openbaarheid van bestuur
Derde verzoek & Beroepsprocedure
Openbaarheid van bestuur (3)

'Burgers voor Borsbeek' stuurt een derde verzoek in het  kader van openbaarheid van bestuur. Er wordt inzage gevraagd van alle stukken in verband met:

 • Gesprekken tussen dorp en stad
 • Agenda's en overlegmomenten
 • Notulen van vergaderingen van de werkbanken
 • Documenten en e-mails aan het college

Het beroep tegen het uitblijven van antwoorden van de gemeente wordt ingeleid.

 
28 juli 2022
Openbaarheid van bestuur
Uitspraak in de beroepsprocedure
Een Pyrrusoverwinning ?

'Burgers voor Borsbeek' komt als winnaar uit de beroepsprocedure.

 • Informele gesprekken kaderen wel degelijk in openbaarheid van bestuur
 • Maar: de gemeente wordt geloofd waar ze beweert dat er geen verslagen of andere documenten bestaan over de onderhandelingen sinds 16 december 2016... Het tegendeel is vanzelfsprekend niet te bewijzen.

Een Pyrrusoverwinning dus!

Maar dat wil zeker niet zeggen dat we opgeven, integendeel !

 
5 augustus 2022
Antwerpen gaat personeel ter
beschikking stellen aan Borsbeek
Overeenkomst gemeentelijk personeel

Borsbeek kampt met een personeelstekort.

De stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek maken bekend dat ze een overeenkomst hebben op het vlak van personeelsbeleid.

Lees:

Borsbeek kan gebruik maken van Antwerps stadspersoneel

Zo helpt de stad Borsbeek met het invullen van bepaalde vacatures en mag de gemeente tegen betaling gebruik maken van stadspersoneel.

Lees :

Bedenkingen bij Burgers voor Borsbeek over samenwerking rond personeel tussen stad en gemeente

 
16 augustus 2022
Openbaarheid van bestuur
Vierde verzoek
Openbaarheid van bestuur (4)

Vierde vraag om inzage wordt verstuurd.

Onze vragen gaan over:

 • Is er inderdaad een leningsovereenkomst met de stad Antwerpen met betrekking tot de Borsbeekse scholen en wat houdt die in?
 • Is er een verslag van de vergadering met de Borsbeekse brandweer en wat werd er besproken?
 
19 & 20 augustus 2022
Infostand "CARREFOUR"
Carrefour Supermarkt

'Burgers voor Borsbeek' stelt gedurende twee dagen een infostand op aan de Carrefour Supermarkt. De interesse is overweldigend en tal van Borsbekenaren ondertekenen de petitie.

Hartelijk dank aan Carrefour voor de geweldige gastvrijheid!

 
28 augustus 2022
Opendeurdag Brandweer
Infostand op de opendeurdag van de Borsbeekse brandweer

Ook op de opendeurdag van de Borsbeekse brandweer is 'Burgers voor Borsbeek' aanwezig om de bezoekers te informeren.

 
30 augustus 2022
Na lang wachten...
Een eerste antwoord van de gemeente !

Het gemeentebestuur antwoordt:

 • Er bestaat geen leningsovereenkomst
 • Er zijn geen verslagen van de werkbanken
 
10 september 2022
Actie 'Vliegerplein'
Vliegerplein versus Luchthaven Deurne

Juist op de dag dat 'Vliegerplein' actie voert tegen de onwettige bouwwerken aan de luchthaven van Deurne regent het pijpenstelen.

Tijdens  alle infomomenten kwam duidelijk naar voren dat de perikelen rond de luchthaven van Deurne voor bijna alle Borsbekenaren uitermate zorgwekkend zijn.

Enkele leden van 'Burgers voor Borsbeek' trokken dus mee op bij de betoging van 'Vliegerplein'.

 
11 september 2022
Rommelmarkt Duivenbond Fort 3
Infostand op de rommelmarkt van de duivenbond op Fort 3

Ook op de rommelmarkt van de duivenbond op Fort 3 staan we met een infostand.

Zo kunnen we dus stilaan wel zeggen dat we van alle markten thuis zijn!

 
13 september 2022
1250 puntenlijst wordt voorgesteld
1250 af te werken punten.

Borsbeek en Antwerpen stellen hun lijst met 1250 punten voor.

Over die punten moeten beide partijen een overeenkomst vinden om een fusie mogelijk te maken.

 
26 september 2022
Weer een brievenbussenronde !
Een 2de brief aan alle Borsbekenaren

Alle Borsbeekse brievenbussen worden een 5de keer bezocht.

'Burgers voor Borsbeek' verspreidt weer een brief aan alle Borsbekenaren.

Daarin worden de burgers zo goed als mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken.

De kaap van 2.000 handtekeningen is ondertussen al genomen maar we moeten er nog zeker 500 meer hebben. Daarom vragen we u nog een keer om de petitie te steunen en ze mee te ondertekenen.

 
14 november 2022
De uiterst succesvolle petite-ronde
wordt afgesloten
Meer dan 3.200 Borsbekenaren ondertekenden de petitie !

14 november is de dag dat we de petitie hebben afgerond. Toen we in april schoorvoetend begonnen met het inzamelen van handtekeningen leek het vooropgestelde en wettelijke minimum van  2.200 handtekeningen een gigantische uitdaging...

Maar de Borsbekenaren toonden dat ze een hart hebben voor hun dorp.

Meer dan  3.200 burgers, ruim een derde van de kiesgerechtigde inwoners van ons dorp, tekenden de petitie. En dan zijn er nog velen die we niet eens hebben kunnen bezoeken...  

De volgende stap is nu dat we de petitie aan het gemeentebestuur overhandigen zodat de voorbereidingen voor een volksraadpleging kunnen beginnen!

Alvast proficiat aan alle Borsbeekse burgers !

 
19 december 2022
Overhandiging 3.219 handtekeningen
Burgers voor Borsbeek overhandigt 3.219 handtekeningen

Lees wat de pers hierover schreef:

      ATV

 
27 februari 2023
Beslissing van de gemeenteraad
DE VOLKSRAADPLEGING KOMT ER !
FUSIE BORSBEEK MET ANTWERPEN - VOLKSRAADPLEGING!

3.219 Borsbekenaren ondertekenden de petitie. De gemeenteraad kon niet anders meer dan de gevraagde volksraadpleging (VRP) goedkeuren!

Op de gemeenteraad van 27 februari 2023 werd dan ook beslist om op 24 september 2023 (tussen 8 en 13 uur) de burger te laten kiezen of er al dan niet een fusie met Antwerpen zal gebeuren.

De volksraadpleging wordt gehouden in de gemeentelijke sporthal "TER SMISSE"

Kom stemmen en beslis mee over de toekomst van uw dorp !

 
24 september 2023
D-DAY !
DAG VAN DE VOLKSRAADPLEGING
FUSIE BORSBEEK MET ANTWERPEN - VOLKSRAADPLEGING!

24 september 2023 is D-Day !

Vandaag besist de Borsbekenaar of er een fusie met Antwerpen komt of niet !

Wordt ons kleine dorp opgeslorpt door het grote Antwerpen ?

U KOMT TOCH OOK ?

 
december 2023
De knoop moet doorgehakt worden
Wordt Borsbeek het 10de district van de Stad Antwerpen ? Of toch niet ?

In december 2023 moet de knoop definitief doorgehakt worden.

Als er beslist wordt dat Borsbeek het 10e district van de stad Antwerpen wordt, is dit definitief.

ER IS DAN GEEN WEG TERUG MEER...

 

NOG

 
  Ga naar de inhoud